logo KACZER, a. s.

Historie společnosti

Firma KACZER, a. s. byla zaloľena v roce 1993.
V následujících letech se působnost firmy rozvinula i v zahraničí a proto byly zřízeny dceřinné společnosti v Kazaąské republice a ve Slovenské republice. Dále byla v roce 1996 zaloľena dceřinná společnost FOLKPOOL BOHEMIA s. r. o. s 50% účastí ąvédského partnera.

Největąím projektem společnosti v letech 1993 aľ 1996 bylo zaloľení společného podniku KAZPROMSTAVBA s kazaąskou státní společností TENGIZNĚFTĚGAZ na těľbu a prodej ropy v Kazaąské republice. Roční obrat společného podniku v letech dosahoval 20 mil. USD. V těchto letech společnost KACZER, a. s. prostřednictvím společného podniku zrealizovala výstavbu investičních celků v Atyrauvské oblasti za účasti českých a slovenských stavebních firem ve finančním objemu 28 mil. USD.